Pienryhmäkodin toimintaa ohjaavat arvot ovat turva, toivo, luonto ja yhdessä.

  • Hiivolassa kaikilla on turvallista olla omana itsenään. Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Asiat selvitetään keskustelemalla.

  • Hiivolassa jokainen päivä lapsen elämässä on merkityksellinen ja työntekijät pitävät yllä toivoa erilaisissa tilanteissa.
  • Luonto tarjoaa hyvinvointia, osallisuuden kokemuksia ja merkityksellisyyttä elämään. Luonto arvona näkyy Hiivolassa arjen valinnoissa, yhteisissä keskusteluissa, yhteisessä tekemisessä niin juhlassa kuin arjessa.
  • Yhdessä on hyvä harjoitella sosiaalisia taitoja. Itsetunto rakentuu päivittäisissä kohtaamisissa, kun lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi yhteisössään. Aikuinen on tukena ja turvana arjessa.