Yrittäjinä Pienryhmäkoti Hiivolassa toimii Mikko Viskari (sosionomi amk) ja Mari Jokinen (sosiaalikasvattaja), joilla on monipuolinen ja pitkäaikainen työkokemus lastensuojelusta ja perhetyöstä. Mari on suorittanut ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmentajan tutkinnon.

Vastaavana ohjaajana toimii Tiina Damoiseaux (sosionomi amk), joka on työskennellyt lastensuojelussa erilaisissa tehtävissä ja vastaavana ohjaajana useamman vuoden. Tiina on suorittanut psykiatrisen lastensuojelutyön täydennyskoulutuksen.

Ohjaajina Hiivolassa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joista suurimmalla osalla on sosionomi amk -tutkinto sekä pitkäaikaista kokemusta lastensuojelusta ja sijaishuollosta. Työntekijöillä on mm. perhearviointi-koulutus ja kokemusta perhetyöstä. Työryhmällä on lisäksi osaamista tunnetyöskentelystä, trauma- ja kriisityöstä, sekä ymmärrystä psykiatrisista ja neuropsykiatrisista haasteista lapsilla ja nuorilla.